WHERE to find us

USA:

Freeport Metrics, Inc.

15 Franklin Street, 2nd Floor
Portland, Maine 04101, USA

email: info@freeportmetrics.com
phone: +1 207 200 4032

Europe:

Freeport Metrics Sp. z o.o.

Młynarska 7, 2nd Floor
01-205 Warsaw, Poland, EU

email: info@freeportmetrics.com
phone: +48 22 253 25 13

REACH US!
Use this form or email us at info@freeportmetrics.com
We are a multi-disciplinary team of experienced IT consultants located
in the USA and EUROPE.

USA Office: Portland

Freeport Metrics, Portland, Maine office
Show in Google Maps

Europe Office: Poland

Freeport Metrics, Warsaw, Poland office
Show map

Freeport Metrics Sp. z o.o., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000368656.
NIP: 525-248-99-60, REGON: 142606965.
Wysokość kapitału zakładowego - 76 000 zł.